Drentse Huurders Besparen

Online energiecafé – 17 en 22 april 2020

De Coronacrisis schopt ons leven aardig overhoop. Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De geplande Energiecafés van de Woonbond konden hierdoor niet doorgaan. Zij zijn nu vervangen door webinars op:

  • Vrijdag 17 april om 11.00 uur
  • Woensdag 22 april om 19.30 uur

Wat is een webinar?

Een webinar is een bijeenkomst met een presentator en publiek via het internet. Iedereen met een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid kan daar aan meedoen. U kunt die presentatie volgen en vragen stellen d.m.v. een chatfunctie.

Wat komt aan de orde?

De Woonbond geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de inzet van de Woonbond op  kwesties rond de energietransitie en het Klimaatakkoord. De overheid is volop aan de slag om het Klimaatakkoord uit te gaan voeren en werkt aan veranderingen van wetten en regels en het instellen van subsidies. Welke keuzes raken huurders en wat is daarbij de inzet van de Woonbond? Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling rond de realisatie van de aardgasvrije wijken. Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren: in de wijk, in de buurt, bij iedereen thuis. Wat is de stand van zaken en wat gebeurt er nu? En hoe kunnen huurdersorganisaties daar lokaal mee aan de slag?

Voor wie?

Dit energiecafé is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de sociale en commerciële sector én voor individuele huurders. Ook huurders die verbonden zijn aan werkgroepen en projecten op het gebied van de energietransitie zijn van harte welkom.

Meedoen?

Dit webinar duurt maximaal één uur. Deels is dat een presentatie, maar u kunt ook chatten (kletsen) met mensen van de Woonbond en met elkaar.  Er wordt gestart met een korte quiz.

Om mee te doen kunt u zich via deze link inschrijven:

https://woonbond.webinargeek.com/energiecafe-woonbond-webinar

Kies daarbij de datum en tijdstip die u het best schikt.