EarlyBird

Duur hé,
die energierekening!

Op zoek naar een gezamenlijke aanpak van energiearmoede.

De energietransitie vraagt de komende jaren een grondige renovatie van de bestaande woningvoorraad.
Wooncomplexen die in bezit zijn van woningcorporaties lenen zich in principe goed voor grootschalige aanpak voor verduurzaming.
In de loop der jaren is echter ook een gedeelte van het woningbezit van woningcorporaties verkocht.
Deze verkoop heeft geleid tot een gespikkeld woningbezit. Dit belemmert grootschalige woningrenovatie.

Intro uit Rapport Verduurzamen Gespikkeld Woningbezit – HU 2021

Laat je inspireren

Wie kent niet de straten waar de corporatiewoningen vooruit lopen in de transitie of waar ze juist individuele enthousiastelingen niet bij houden.
Hoe krijg je zo’n straat of wijk met zijn allen naar de gewenste warmte- en energiebron. Wat zijn daarbij de juridische (on-)mogelijkheden, waar loop je tegenaan en welke alternatieve aanpakken zijn er.
Laat je in een paar uur bijpraten op dit onderwerp en ga in gesprek met de andere stakeholders in de transitie.

Inspirerend

Voor iedere EarlyBird zoeken we inspirerende inleiders.
Voor deze ochtend hebben we die ondermeer gevonden in een ervaringsdeskundige en een specialist huurrecht.

Q&A

Niet alleen vertellen de inleiders hun verhaal, maar er is ook tijd voor het stellen van prangende en minder urgente vragen. Naast de presentaties is er volop tijd voor vraag en antwoord.

Discussie

Niet alleen kennis ophalen, maar ook samen in gesprek, samen op zoek naar een kansrijke aanpak.
Daarvoor is niet alleen tijd ingeruimd, maar kiezen we ook een aansprekende werkvorm.

Ontbijt

Nu we weer live zijn, hebben we natuurlijk ook vanaf 8:00 uur het ontbijtbuffet klaarstaan.
Mochten we nog rekening moeten houden met dieetwensen, e-mail het ons.

Programma

We blijven sleutelen aan het programma, hou dus deze pagina in de gaten wanneer je precies wilt weten wat je kunt verwachten.
Maar u kunt zich natuurlijk ook laten verrassen.

8:00 uur

Inloop met lopend ontbijt-buffet. Pak uw broodjes, koffie of thee en zoek een tafeltje.

8:30 uur

Welkom en kennismaking met de andere deelnemers

8:45 uur

Yan Soo Kloosterhof – ComposYtum

Energiearmoede – een verkenning
Yang Soo vertelt ons over de mogelijkheden van huurders om zelf de energiearmoede aan te

9:15 uur

Welkom en kennismaking met de andere deelnemers

Energiearmoede – een verkenning
Yang Soo vertelt ons over de mogelijkheden van huurders om zelf de energiearmoede aan te

11:00 uur

Einde formeel programma

De aanvangstijden van de inleiders zijn ter indicatie. Insteek is dat er vanaf 10:30 uur ruimte is voor deelnemers om in te gaan op eigen ervaringen en/of vragen. De werkvorm staat nog niet vast.

Locatie

Voor meer informatie of een uitnodiging voor de volgende EarlyBird, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Partners in de EarlyBird

In de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe [www.eewd.nl] zijn alle partners gegroepeerd in versnellingstafels. De EarlyBird is een samenwerking van drie van deze versnellingstafels. Doel van deze samenwerking is een extra boost door een impuls te geven aan de ontschotting, kennisvermeerdering en netwerken.

Corporaties

Alle woningcorporaties in Drenthe hebben zich gecommitteerd aan de doelen van de expeditie, met enig voorbehoud voor wat betreft de beschikbare middelen.

Huurders-organisaties

Alle Drentse huurdersorganisaties zijn partner in de expeditie. Zij vertegenwoordigen een kwart van de huishoudens in Drenthe.

Overheid

Gemeenten en Provincie zijn samen aan deze tafel vertegenwoordigd. Via prestatieafspraken zijn gemeenten meer verbonden met corporaties en huurdersorganisaties, maar ook de provincie heeft een grote rol in de transitie van de bebouwde omgeving.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar meer informatie over een van de onderwerpen op deze website of over het Versnellingsteam Huurders in de Expeditie naar Energieneutraal Wonen (www.eewd.nl),  dan kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Deze site is een initiatief van het Versnellingsteam Huurders in de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe (EEWD). Meer informatie over de expeditie is te vinden op www.eewd.nl.