EarlyBird

Het hele blok moet op de schop!

Over de (on)mogelijkheden van bloksgewijze aanpak.

De energietransitie vraagt de komende jaren een grondige renovatie van de bestaande woningvoorraad.
Wooncomplexen die in bezit zijn van woningcorporaties lenen zich in principe goed voor grootschalige aanpak voor verduurzaming.
In de loop der jaren is echter ook een gedeelte van het woningbezit van woningcorporaties verkocht.
Deze verkoop heeft geleid tot een gespikkeld woningbezit. Dit belemmert grootschalige woningrenovatie.

Intro uit Rapport Verduurzamen Gespikkeld Woningbezit – HU 2021

Laat je inspireren

Wie kent niet de straten waar de corporatiewoningen vooruit lopen in de transitie of waar ze juist individuele enthousiastelingen niet bij houden.
Hoe krijg je zo’n straat of wijk met zijn allen naar de gewenste warmte- en energiebron. Wat zijn daarbij de juridische (on-)mogelijkheden, waar loop je tegenaan en welke alternatieve aanpakken zijn er.
Laat je in een paar uur bijpraten op dit onderwerp en ga in gesprek met de andere stakeholders in de transitie.

Inspirerend

Voor iedere EarlyBird zoeken we inspirerende inleiders.
Voor deze ochtend hebben we die ondermeer gevonden in een ervaringsdeskundige en een specialist huurrecht.

Q&A

Niet alleen vertellen de inleiders hun verhaal, maar er is ook tijd voor het stellen van prangende en minder urgente vragen. Naast de presentaties is er volop tijd voor vraag en antwoord.

Discussie

Niet alleen kennis ophalen, maar ook samen in gesprek, samen op zoek naar een kansrijke aanpak.
Daarvoor is niet alleen tijd ingeruimd, maar kiezen we ook een aansprekende werkvorm.

Ontbijt

Nu we weer live zijn, hebben we natuurlijk ook vanaf 8:00 uur het ontbijtbuffet klaarstaan.
Mochten we nog rekening moeten houden met dieetwensen, e-mail het ons.

Onze inleiders

Frances van Berkel

Frances van Berkel is onderzoeker en projectleider voor het IEBB (Integrale Energietransitie Bestaande Bouw) project Gespikkelde Wijken, bij het lectoraat ‘Nieuwe energie in de stad’ van de Hogeschool Utrecht.
Zij was o.a. senior research medewerker bij Motivaction, docent onderzoek bij de Breda University of Applied Sciences en procesbegeleider Amsterdams Klimaatakkoord.

Het lectoraat ‘Nieuwe energie in de stad’ ontwikkelt en deelt kennis om steden duurzamer en leefbaarder te maken. Zij richt zich daarbij op de energietransitie in de gebouwde omgeving en circulair bouwen, beheren, onderhouden en renoveren.
Het project ‘Energietransitie in gespikkelde wijken’ richt zich op het thema van vanochtend en is een onderdeel van het project IEBB. Doel van het project is mogelijke strategieën voor het verduurzamen van gespikkeld bezit in beeld te brengen. Voor het project is een afbakening gemaakt naar grondgebonden woningen (dus zonder VvE-structuur) die voorheen eigendom waren van woningcorporaties.

Het rapport kunt u downloaden via deze link: Rapport Verduurzamen Gespikkeld Woningbezit

Pepijn Eymaal

We zochten iemand die een presentatie kan geven over rechten en plichten van de huurdersvertegenwoordiging, individuele huurders en de verhuurder bij complex-/bloksgewijze renovatie met energetische verbeteringen dan wel wijziging van de warmte-/energiebron.

Als advocaat gespecialiseerd in het huurrecht van woonruimte is Pepijn Eymaal actief in de corporatiebranche. Hij adviseert en procedeert met
regelmaat voor woningcorporaties over renovaties, dringende werkzaamheden, energetische verbeteringen, de vraag hoe de verhuurder eventueel investeringskosten wel en niet kan doorbelasten aan haar huurders (huurprijs, servicekosten, energieprestatievergoeding).

In het verleden was hij lid van de Huurcommissie en momenteel is hij  toezichthouder bij een Huurteam. Kortom, mr. Eymaal kan vanuit meerdere richtingen het thema van vanmorgen aanvliegen.
Daarmee lijkt hij ons bij uitstek geschikt voor deze bijeenkomst.

Jaap Boekholt

Directeur van woningstichting De Volmacht in Gieten. Ervaringsdeskundige pur sang. En behoeft volgens ons geen nadere introductie.
Jaap timmert aan de weg met ‘zijn’ Wijk van de Toekomst.
Wat komt er zoal langs wat geen succesverhaal is. Wat kunnen we leren van de ‘fouten’ die in dit traject zijn gemaakt.

Presentaties

Het was een inspirerende ochtend, hieronder kunt u de presentaties bekijken. Helaas zijn de audio-opnamen van een te slechte kwaliteit, zodat we het met alleen de powerpoint moeten doen.

Pepijn Eymaal

2.

Frances van Berkel

3.

Programma

We blijven sleutelen aan het programma, hou dus deze pagina in de gaten wanneer je precies wilt weten wat je kunt verwachten.
Maar u kunt zich natuurlijk ook laten verrassen.

8:00 uur

Inloop met lopend ontbijt-buffet. Pak uw broodjes, koffie of thee en zoek een tafeltje.

8:30 uur

Opening door onze gastvrouw. De volgende tijden zijn bij benadering. E.e.a. afhankelijk van het verloop van de ochtend.

8:30 uur

Jaap Boekholt

9;00 uur

Pepijn Eymaal

9:45 uur

Frances van Berkel

11:00 uur

Einde formeel programma

De aanvangstijden van de inleiders zijn ter indicatie. Insteek is dat er vanaf 10:30 uur ruimte is voor deelnemers om in te gaan op eigen ervaringen en/of vragen. De werkvorm staat nog niet vast.

Locatie

Voor meer informatie of een uitnodiging voor de volgende EarlyBird, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Partners in de EarlyBird

In de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe [www.eewd.nl] zijn alle partners gegroepeerd in versnellingstafels. De EarlyBird is een samenwerking van drie van deze versnellingstafels. Doel van deze samenwerking is een extra boost door een impuls te geven aan de ontschotting, kennisvermeerdering en netwerken.

Corporaties

Alle woningcorporaties in Drenthe hebben zich gecommitteerd aan de doelen van de expeditie, met enig voorbehoud voor wat betreft de beschikbare middelen.

Huurders-organisaties

Alle Drentse huurdersorganisaties zijn partner in de expeditie. Zij vertegenwoordigen een kwart van de huishoudens in Drenthe.

Overheid

Gemeenten en Provincie zijn samen aan deze tafel vertegenwoordigd. Via prestatieafspraken zijn gemeenten meer verbonden met corporaties en huurdersorganisaties, maar ook de provincie heeft een grote rol in de transitie van de bebouwde omgeving.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar meer informatie over een van de onderwerpen op deze website of over het Versnellingsteam Huurders in de Expeditie naar Energieneutraal Wonen (www.eewd.nl),  dan kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Deze site is een initiatief van het Versnellingsteam Huurders in de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe (EEWD). Meer informatie over de expeditie is te vinden op www.eewd.nl.