Drentse Huurders Besparen

Aanmelding web-workshop: Wie zal dat betalen?

“Wie zal dat betalen” is het thema van de EarlyBird op 3 maart.

Deze vraag komt regelmatig terug bij huurders.
Gevoed door negatieve berichten media over duurzaamheidsmaatregelen; samen met een gevoel dat alles maar over hun wordt uitgestort en dat het allemaal toch niets uitmaakt – ook in de portemonnee niet.
Nee, de kosten voor energie zullen alleen maar duurder worden.

Klopt dat?
Zo ja, hoe kunnen burgers/huurders met de lage inkomens hierin beschermd worden?

In deze web-workshop gaan we met zijn allen, vanuit diverse disciplines (overheid, woningcorporaties, huurdersorganisaties) met elkaar in gesprek (in kleine groepen) over (mogelijke) energiearmoede.

Hiervoor hebben we de volgende sprekers bereid gevonden die aspecten bij het betaalbaar houden van de energietransitie in te leiden:

  • Marco van Dalfsen (adviseur KAW): Energiearmoede en de energietransitie
  • Zeno Winkels (directeur Woonbond): Huurverhoging bij verduurzaming
  • Hielke Ploeg (!Woon): Participatie bewoners bij de wijkuitvoeringsplannen

Na iedere plenaire inleiding gaan we uiteen in breakoutrooms om verder te praten over hetgeen de inleider heeft ingebracht.
We starten om acht uur met de inloop, bedoeld om iedereen te registreren en om kennis met elkaar te maken.
Ook heb je dan voldoende tijd om je apparatuur en/of de verbinding te testen.

De web-workshop is alleen online te volgen. Omdat het geen webinar is, en we bij bepaalde onderdelen actieve inbreng verwachten van de deelnemers, dien je te beschikken over een webcam en een microfoon (al of niet geïntegreerd in jouw apparatuur). De benodigde Zoom-software is gratis te downloaden, voor zover het al niet sowieso mogelijk is met jouw device online deel te nemen.
Instructies voor Zoom zijn hier te vinden.


Dankzij een bijdrage van de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe – www.eewd.nl, kunnen we deze bijeenkomst gratis aanbieden.


AANMELDEN:

(3 maart online: inloop/inbellen vanaf 8:00 uur; start programma 8:30 uur; einde rond 11:00 uur)

Aanmelden is niet meer mogelijk.
Informatie over de werking van Zoom, vindt u via deze link.