Welkom

Met deze nieuwe site voor alle huurders in Drenthe willen de initiatiefnemers informatie verzamelen waarmee ook huurders hun bijdrage kunnen geven aan het gezamenlijke Drentse doel: onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2040.
Het mooie is dat door het nastreven van dat doel meestal ook bezuinigd kan worden op de woonlasten.

Bij de oplevering zal nog niet zoveel informatie op de site staan, maar we hopen in de loop der tijd de informatie te kunnen uitbreiden. Daarvoor zou het fijn zijn als iemand zich wil opwerpen als redacteur/websitebeheerder. Wanneer je dat iets lijkt, dan horen we dat graag via het formulier op de contact-pagina of je kunt een van de contactpersonen bellen (telefoonnummers staan onderaan deze pagina).

Videoverslag EarlyBird


Vanwege de heersende covid-pandemie was het niet mogelijk om zoals gebruikelijk de EarlyBird te organiseren in het zalencentrum van Meursinge in Westerbork.
In plaats daarvan hebben we een online EarlyBird georganiseerd.
Woningcorporatie Domesta was bereid haar webstudio ter beschikking te stellen.
Jaap Boekholt (directeur De Volmacht) verzorgde deze morgen het dagvoorzitterschap.

De EarlyBirds worden georganiseerd door de versnellingsteams huurder, corporatie en overheid in het kader van de Expeditie naar Energiezuinig Wonen in Drenthe.  Hier vindt u meer informatie over de EEWD [link].

Met als thema: ‘Wie zal dat betalen?’, waren er de volgende inleidingen/presentaties:

  • Marco van Dalfsen (adviseur KAW): Energiearmoede
  • Zeno Winkels (directeur Woonbond): Vergoedingentabel bij verduurzaming
  • Hielke Ploeg (!Woon): Participatie bewoners bij de wijkuitvoeringsplannen

Na iedere inleiding gingen de deelnemers (medewerkers van corporaties, gemeenten, provincie; adviseurs; bestuurders en vrijwilligers van huurdersorganisaties), uiteen in breakoutrooms om op basis van een stelling of dilemma met elkaar in gesprek te gaan. Waarna plenair kort verslag werd gedaan uit de diverse rooms.

Het videoverslag van deze meeting vindt u op deze pagina [link].

Hoe vond u de EarlyBird

Graag onderstaande enquete invullen.
De antwoorden worden anoniem verzameld en alleen gebruikt binnen de Expeditie naar Energiezuinig Wonen in Drenthe om komende EarlyBirds beter te organiseren.