Welkom

Met deze nieuwe site voor alle huurders in Drenthe willen de initiatiefnemers informatie verzamelen waarmee ook huurders hun bijdrage kunnen geven aan het gezamenlijke Drentse doel: onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2040.
Het mooie is dat door het nastreven van dat doel meestal ook bezuinigd kan worden op de woonlasten.

Bij de oplevering zal nog niet zoveel informatie op de site staan, maar we hopen in de loop der tijd de informatie te kunnen uitbreiden. Daarvoor zou het fijn zijn als iemand zich wil opwerpen als redacteur/websitebeheerder. Wanneer je dat iets lijkt, dan horen we dat graag via het formulier op de contact-pagina of je kunt een van de contactpersonen bellen (telefoonnummers staan onderaan deze pagina).

Online energiecafé – 17 en 22 april 2020

De Coronacrisis schopt ons leven aardig overhoop. Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De geplande Energiecafés van de Woonbond konden hierdoor niet doorgaan. Zij zijn nu vervangen door webinars op:

  • Vrijdag 17 april om 11.00 uur
  • Woensdag 22 april om 19.30 uur

Wat is een webinar?

Een webinar is een bijeenkomst met een presentator en publiek via het internet. Iedereen met een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid kan daar aan meedoen. U kunt die presentatie volgen en vragen stellen d.m.v. een chatfunctie.

Wat komt aan de orde?

De Woonbond geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de inzet van de Woonbond op  kwesties rond de energietransitie en het Klimaatakkoord. De overheid is volop aan de slag om het Klimaatakkoord uit te gaan voeren en werkt aan veranderingen van wetten en regels en het instellen van subsidies. Welke keuzes raken huurders en wat is daarbij de inzet van de Woonbond? Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling rond de realisatie van de aardgasvrije wijken. Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren: in de wijk, in de buurt, bij iedereen thuis. Wat is de stand van zaken en wat gebeurt er nu? En hoe kunnen huurdersorganisaties daar lokaal mee aan de slag?

Voor wie?

Dit energiecafé is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de sociale en commerciële sector én voor individuele huurders. Ook huurders die verbonden zijn aan werkgroepen en projecten op het gebied van de energietransitie zijn van harte welkom.

Meedoen?

Dit webinar duurt maximaal één uur. Deels is dat een presentatie, maar u kunt ook chatten (kletsen) met mensen van de Woonbond en met elkaar.  Er wordt gestart met een korte quiz.

Om mee te doen kunt u zich via deze link inschrijven:

https://woonbond.webinargeek.com/energiecafe-woonbond-webinar

Kies daarbij de datum en tijdstip die u het best schikt.

“Waarom zou ik?”

Is het thema van de EarlyBird op 12 februari.

Deze vraag komt regelmatig terug bij huurders.
Gevoed door negatieve berichten media over duurzaamheidsmaatregelen; samen met een gevoel dat alles maar over hun wordt uitgestort en dat het allemaal toch niets uitmaakt – ook in de portemonnee niet. Terwijl bewoners dragers van de energietransitie zouden moeten zijn.

Waarmee we huurders wél enthousiast krijgen, onderzoeken we samen (overheid, woningcorporaties, huurdersorganisaties) op deze EarlyBird.

De ochtend wordt geopend met een – interactieve – speech van dr. Madelon van Hemel:

Hoe stimuleer je duurzaam gedrag bij huurders? 
Voor het bereiken van de prestatieafspraken mbt duurzaamheid sturen we op de technische duurzaamheid (EI index), maar ook op het daadwerkelijk CO2 gebruik van huurders. In dit laatste zit een sterke gedragscomponent. Want het zijn nu eenmaal de huurders zelf die de kachel hoger of lager zetten, korter of langer douchen en al dan niet kiezen voor een groene energieleverancier. De grote vraag is dan ook: hoe stimuleren we onze huurders effectief tot duurzaam gedrag?
In deze inspiratielezing neem ik jullie mee in de wereld van de gedragsverandering. Ik laat je zien hoe gedrag ontstaat, wat we weten over hoe we gedrag effectief kunnen sturen, en wat er nodig is om gedrag langdurig te veranderen. Na de lezing heb je meer inzicht in wat mensen drijft, en wat hen vaak tegenhoudt bij veranderingen. 

Na korte presentaties over de prestatieafspraken en energiecoaches, gaan we met elkaar in ‘debat’ over laaghangend fruit en ambities.

Het is niet meer mogelijk te reserveren, spontaan langskomen mag.
(inloop vanaf 8:00 uur (ontbijtbuffet staat klaar); start programma 8:30 uur; einde rond 11:00 uur;
locatie: Meursing, Hoofdstraat 48, Westerbork)
Dankzij een bijdrage van de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe – www.eewd.nl, kunnen we deze bijeenkomst gratis aanbieden.